Evaluatie van de City Deal onderweg

Lara Sibbing, onderzoeker voedselbeleid bij Wageningen Universiteit, evalueert op dit moment de City Deal Voedsel. Hiervoor heeft ze het merendeel van de betrokken ambtenaren en drie bestuurders geïnterviewd.

Een tipje van de sluier: er lijkt behoefte te zijn aan een vervolg! Een terugkoppeling en conceptverslag wordt in augustus aan deelnemers van de City Deal gestuurd, zodat deze hier nog op kunnen reageren. Het is het plan om de evaluatie in oktober tijdens de Jaarlijkse bijeenkomst van het Milan Urban Food Policy Pact in Montpellier te presenteren. In november zal dit ook gebeuren tijdens een conferentie over stedelijk voedselbeleid van de AESOP Sustainable food planning groep in Madrid.

Oproep

Van 7-9 Oktober vindt in Montpellier de Jaarlijkse bijeenkomst van het Milan Urban Food Policy Pact plaats. Het plan is om daar als City Deal onze evaluatie te presenteren. Welke steden hebben interesse om dit samen te doen, bijvoorbeeld in een panelsessie? Is er vanuit jouw gemeente een best practice ingediend voor de Milan Pact Awards? Laat het ons weten via lara.sibbing@ede.nl en h.renting@citydealvoedsel.org, zodat dit gedeeld kan worden met andere City Deal deelnemers.