Eetbare Woonwijk Rijnvliet

INTEGREREN VAN EEN VOEDSELBOS IN DE OPENBARE RUIMTE VAN EEN STEDELIJKE WOONWIJK


Rijnvliet is een wijk in Leidsche Rijn waar de hoofdgroenstructuur aangelegd wordt volgens de principes van een voedselbos. Het is een voorbeeld van gebiedsontwikkeling waar voedselwaarde, natuurwaarde en recreatiewaarde gecombineerd wordt in een gezonde duurzame voedselomgeving die toegankelijk is voor iedereen. De gemeente Utrecht werkt aan het thema Voedsel vanuit de gedachte dat omgevingsfactoren van grote invloed zijn op het eetgedrag. We verwachten dat het inzetten op de voedselomgeving meer effect zal hebben op gezondere en duurzamere eetpatronen dan het inzetten op voedselvaardigheden.